Lesnica

05.06.2013 21:29

Malebná zamagurská obec ležiaca na severozápade okresu Stará Ľubovňa pri hranici s Poľskou republikou v centre Pieninského národného parku, pričom časti jej katastra tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Dunajca a Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Lesnického potoka. Pod obcou Lesnica sa nachádza prístavisko, kde končí splav Dunajca na slovenskej strane.

História Lesnice
Je najstaršou obcou na území Pienin a Zamaguria, keďže prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297, kedy bola založená pravdepodobne rodom Görgeyovcov. Po Görgeyovcoch zdedila jej pozemky rodina Berzeviciovcov a následne rodina Švábyovcov, ktorá v roku 1518 celý majetok predala mníchom kartuziánom. Od roku 1707 patrila Lesnica k majetku Červeného Kláštora. Z tohto obdobia sa tu dodnes zachovali známe skvosty obce - kostol sv. Doroty z roku 1630 vybudovaný počas vlastníctva Červeného Kláštora Pavlom Rákocim, v roku 1757 tu bol postavený kostol sv. Michala archanjela ako filiálka Lechnickej farnosti, pričom vlastná farnosť bola založená v roku 1776. K pozoruhodnostiam kostola patrí neskorobarokový hlavný oltár, krstiteľnica zo 16 storočia, barokový zvon, monštrancia a kalich. V Lesnici sa dodnes zachovalo aj niekoľko svetských goralských stavebných pamiatok - staré kamenné pivnice, drevená goralská architektúra s výraznými prvkami svojrázneho folkóru goralov. Tí tu žili počas stáročí a živili sa predovšetkým roľníctvo a pastierstvom. V 19. storočí profitovali aj z častých návštev kúpeľných hostí prechádzajúcich medzi kúpeľmi Smerdžonka (Červený Kláštor) a Szczawnicou. V rokoch 1938 - 1939 patrila obec Poľsku.

Súčasnosť Lesnice
Priam ideálna poloha obce pod svahmi Malých Pienin v centre Pieninského národného parku, ako aj blízkosť atraktívnych prírodných rezervácií Prielom Lesnického Potoka a Prielom Dunajca postupne mení historicky danú orientáciu obce. Symbióza pôvodných poľnohospodárskych činností s rozvojom cestovného ruchu robí obec turisticky veľmi zaujímavou a vyhľadávanou.